NEW ARRIVED

Jerrybag Standard Canvas được làm bằng vải bạt, một vật liệu làm lều quân sự.
Đó là một chiếc túi bền, bền.

 • Người đàn ông trong ba lô đen

  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Phí vận chuyển : Miễn phí
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Nhà sản xuất : Tự sản xuất
  • Điểm thưởng : Cài đặt Điểm thưởng 45,638đ (3%)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Giá bán : ₫1,521,298
 • Tarpaulin Medium Tote Black

  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Phí vận chuyển : Miễn phí
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Nhà sản xuất : Tự sản xuất
  • Điểm thưởng : Cài đặt Điểm thưởng 25,557đ (3%)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Giá bán : ₫851,926

BEST PRODUCT

Jerrybag Standard Canvas được làm bằng vải bạt, một vật liệu làm lều quân sự.
Đó là một chiếc túi bền, bền.

 • SHEILD Đen

  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Phí vận chuyển : Miễn phí
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Nhà sản xuất : Tự sản xuất
  • Điểm thưởng : Cài đặt Điểm thưởng 96,146đ (3%)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Giá bán : ₫3,204,868
 • Canvas_Black tiêu chuẩn

  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Phí vận chuyển : Miễn phí
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Nhà sản xuất : Tự sản xuất
  • Điểm thưởng : Cài đặt Điểm thưởng 32,860đ (3%)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Giá bán : ₫1,095,334
 

Nước là sự sống!

Nước là sự sống! Thông qua chiến dịch, phụ nữ Uganda và phụ nữ Uganda có thể mang một chiếc túi có thể mang theo những chai nước tiện lợi và an toàn hơn cần thiết cho cuộc sống của trẻ em Châu Phi. Đây là một thương hiệu xã hội toàn cầu được tạo ra và gửi đến trẻ em ở Uganda thông qua MUA1 GIVE1.

Nước là sự sống!

Nước là sự sống! Thông qua chiến dịch, phụ nữ Uganda và phụ nữ Uganda có thể mang một chiếc túi có thể mang theo những chai nước tiện lợi và an toàn hơn cần thiết cho cuộc sống của trẻ em Châu Phi. Đây là một thương hiệu xã hội toàn cầu được tạo ra và gửi đến trẻ em ở Uganda thông qua MUA1 GIVE1.